Bibliografija mag. Ane Porenta

OPOMBA: Tukaj predstavljena bibliografija ni popolna.

Roman

Virtualnisvet.com

virtualnisvet.com
ZRU, 2004
Virtualni svet.com / Ana Porenta. – 1. izd., 1. natis. – Velike Lašče: Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 2004 (Žirovnica: Medium). – 191 str. ; 20 cm

CD -ROM

Na sledi za medvedi

Na sledi za medvedi
DZS,d.d. 2002
1 optični disk (CD-ROM): zvok, barve, animacija , 12 cm
Sistemske zahteve: operacijski sistem Windows 95 (ali novejši); osebni računalnik s procesorjem; Pentium 200 MHz (ali hitrejši); 32 MB RAM; SVGA 16bit; zvočna kartica; pogon CD-ROM (ali DVD-ROM); zvočniki (ali slušalke); miška

Na sledi za medvedi

Knjižica dejavnosti
ILUSTRACIJE Peter Škerl
DZS,d.d. 2002

Učbeniki

Ustvarjajmo, raziskujmo, igrajmo se pri pouku

URIDZ
Delovni zvezek
ILUSTRACIJE Ksenija Guzej, Alenka Vuk, Romana Zupančič
Novo mesto: Pedagoška obzorja, 1996

Slovenski jezik 2

Slovenski jezik 2
Delovni učbenik za drugi razred osnovne šole
ILUSTRACIJE Gorazd Vahen
STROKOVNA RECENZIJA: Erika Kržišnik, Cveta Razdevšek-Pučko, France Žagar
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1998

Matematična dežela v ravnem in krivem kraljestvu

Matematična dežela
ILUSTRACIJE Alenka Vuk
STROKOVNA RECENZIJA: Mara Cotič
Ljubljana: DZS, 1998

Prek črk in besed

Prek črk in besed
Delovni zvezek za slovenščino v 2. razredu devetletne osnovne šole
PRILOGE: Vesoljčkova tipkovnica, Abecedna vesoljska ladja
ILUSTRACIJE Peter Škerl, Mojca Lampe Kajtna
Ljubljana: DZS, 2000

Prek črk in besed

Prek črk in besed
Delovni zvezek za slovenščino v 1. razredu osemletne osnovne šole
PRILOGE: Vesoljčkova tipkovnica, Abecedna vesoljska ladja
ILUSTRACIJE Peter Škerl, Mojca Lampe Kajtna
Ljubljana: DZS, 2000

Prek črk in besed

Delovni zvezek za slovenščino v 1. razredu osemletne in 2. razredu devetletne osnovne šole
PRILOGE: Vesoljčkova tipkovnica, Abecedna vesoljska ladja
ILUSTRACIJE Peter Škerl, Mojca Lampe Kajtna
Ljubljana: DZS, 2001

Beseda na besedo

Beseda na besedo
Delovni zvezek za slovenščino v 3. razredu devetletne in 2. razredu osemletne osnovne šole
AVTORJI: Simona Kranjc, Ana Porenta, Metka Šalehar
ILUSTRACIJE Peter Škerl
Ljubljana: DZS, 2001

Svet besed

Svet besed
Učbenik za slovenščino v 1. razredu devetletne osnovne šole
AVTORJI : Ana Porenta, Metka Šalehar
ILUSTRACIJE Peter Škerl, Dunja Kofler, Edo Podreka
STROKOVNA RECENZIJA: Sonja Žorga
Ljubljana: DZS, 2003

Moj prvi slovar

Moj prvi slovar
Delovni zvezek
AVTORJI: Damjana Šubic, Ana Porenta
ILUSTRACIJE Peter Škerl, Karmen Špelič
Ljubljana : DZS, 2003

Priročniki

Ustvarjajmo, raziskujmo, igrajmo se pri pouku

Ideje za učitelje
ILUSTRACIJE Ksenija Guzej, Alenka Vuk, Romana Zupančič
Novo mesto: Pedagoška obzorja, 1996

Priročnik k delovnemu učbeniku Slovenski jezik 2

SPREMNA BESEDA: Cveta Razdevšek-Pučko, Erika Kržišnik
Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998

Prek črk in besed

Priročnik za učitelja pri pouku slovenščine v 2. razredu devetletne osnovne šole
ILUSTRACIJE Peter Škerl
Ljubljana: DZS, 2000

Beseda na besedo

Priročnik za učitelja pri pouku slovenščine v 3. razredu devetletne osnovne šole
AVTORJI: Simona Kranjc, Ana Porenta, Metka Šalehar
SPREMNA BESEDA: Dora Gobec
ILUSTRACIJE Peter Škerl
Ljubljana: DZS, 2001

Svet besed

Priročnik za učitelja pri pouku slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole
Avtorji: Ana Porenta, Metka Šalehar
Avtorice uvodnih besedil: Breda Sivec … et al
Ljubljana: DZS, 2004
Maribor: Dravska tiskarna – 183 str. : ilustr. ; 29 cm + CD. – (Zakajček 1)

Za otroke

Uganke
V PUBLIKACIJI: Ciciban. – 47, št.10 (junij 1992), str.45.
ILUSTRIRALA Anita Kranjc

 • Dogodivščine stonoge Goge in njenih prijateljev.
 • V stonogošoli
 • Pri Margetki
 • Dolf se prikotali
 • Zapletene mere
 • Zimski izlet
 • Knjige
 • Deževen dan
 • Poletaj
 • Rojstni dan
 • Gogin cirkus
 • Vrtiljak
 • Otožen dan
 • Goga prireja novoletno praznovanje


V PUBLIKACIJI:

 • Ciciban. – 48, št.1 (september 1992), str. 32-34.
 • Ciciban. -48, št.2 (oktober 1992), str. 54-56.
 • Ciciban. – 48, št.3 (november 1992), str. 26-28.
 • Ciciban. – 48, št.4 (december 1992), str. 66-68.
 • Ciciban. – 48, št.5 (januar 1993), str. 25-27.
 • Ciciban. – 48, št.6 (februar 1993), str.44-46.
 • Ciciban. – 48, št.7 (marec 1993), str. 48-50.
 • Ciciban. – 48, št.8 (april 1993), str. 36-38.
 • Ciciban. – 48, št.9 (maj 1993), str. 40-42.
 • Ciciban. – 48, št.10 (junij 1993), str. 42-44.
 • Ciciban. – 49, št.1 (september 1993), str. 46-47.
 • Ciciban. – 49, št.2 (oktober 1993), str. 46-(47).
 • Ciciban. – 49, št.4 (december 1993), str. 70-71.


ILUSTRIRALA Andreja Peklar

Pesmi

Sem se

Sem se
Zbirka pesmi, Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 2005

Pesmi
V PUBLIKACIJI: Mentor, št.3/4 (1989), str.133.

Z mrtvih bregov sem te zaslišal davi/ Božičnica / Bije zvon
V PUBLIKACIJI: Rast. št.1/2 (i.e.1) (1990), str.25-26.

Kalejdoskop
V PUBLIKACIJI: Res. – št. 1 (1988), str. 24-25.

Mesija No. 47
V PUBLIKACIJI: Res. – št. 2-3 (1989), str. 41.

You think, you sit / Tako gre to
V PUBLIKACIJI: Res. – št. 2-3 (1989), str. 41.

Kratka proza

Lepa slovenščina iz Hrovače, Sledi vzvišenih na Rašici, Popotovanje od Retij do Zagorice
V PUBLIKACIJI: Žuborenje Slovenije, str. 57, 218, 220, Jasa, 2004

Strokovni članki

Zgodbe in lutke kot sredstva za motiviranje učencev

V PUBLIKACIJI: Sodobna pedagogika, Letn. 54, št. 2 (2003), str. 172-188.

Razvijanje ustvarjalnosti na razredni stopnji osnovne šole

V PUBLIKACIJI: Pedagoška obzorja. – 9, št.3 (1994), str.(56)-61.

Razvijanje ustvarjalnosti na razredni stopnji osnovne šole

V PUBLIKACIJI: Nadarjeni
Uredniški odbor: Marjan Blažič (glavni urednik) … (et al.).
Novo Mesto: Pedagoška obzorja, 1994., str. (234)-239.

Ocenjevanje – kakšno, zakaj in kdaj

V PUBLIKACIJI: Sodobna pedagogika. – 46, št. 3/4 (1995), str. 146-159.

Ustvarjajmo, raziskujmo in igrajmo se pri pouku

Predstavitev gradiva
V PUBLIKACIJI: Vzgoja in izobraževanje. – 27, št. 6 (1996), str. 44-46

Inovacijski eksperiment

Otroške ideje o procesu dihanja, fizična kavzalnost in formalno-logično mišljenje
V PUBLIKACIJI: Evalvacija in razvoj naravoslovja v slovenski šoli. Poročilo za tretjo fazo podprojekta
AVTORJI: Darja Piciga, Ana Porenta, Darja Skribe-Dimec
Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, junij 1994.

Psihološke študije in inovacijski eksperiment

V PUBLIKACIJI: Evalvacija in razvoj naravoslovja v slovenski šoli. Zaključno poročilo
AVTORJI: Darja Piciga, Darja Skribe-Dimec, Lidija Magajna, Cirila Peklaj, Ana Porenta-Rigler,Dušan Krnel
Ljubljana : Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, junij 1994.

Načini učenja in poučevanja ter gradiva za pouk, ki spodbujajo ustvarjalnosti učenja in učencev na elementarni stopnji osnovne šole

mag. Ana Porenta o svojem magistrskem delu : citati iz ocene magistrskega dela Ane Porenta
V PUBLIKACIJI: Sodobna pedagogika. Letn. 53, št. 3 (2002), str. 208-211.
AVTORJI: Ana Porenta,France Strmčnik

Magistrsko delo

Načini učenja in poučevanja ter gradiva za pouk, ki spodbujajo ustvarjalnost učenja in učencev na elementarni stopnji osnovne šole

Mentor: France Strmčnik
Ljubljana : (A. Porenta), 2001

Ostalo

Ustvarjajmo, raziskujmo, igrajmo se pri pouku

Didaktične igre
ILUSTRACIJE Ksenija Guzej, Alenka Vuk, Romana Zupančič
Novo mesto : Pedagoška obzorja, 1996

Literarna delavnica

V PUBLIKACIJI: Mentor., št.6/7 (1990), str.273-290.
SOAVTORJI: Katarina Katja Predovnik, Milan Aničić, Aleš Cvek, Sonja Cvjetinović,Andreja Dobrun, Maja Frelih, Igor Grošelj, Janja Hočevar, Gregor Kamnikar, Samo Kranjec, Vida Kuhar, Cvetka Murovec, Andrej Rifel-Felan, Jani Rifel, Ana Porenta-Rigler, Jelka Zaletel,

Morda ti bo všeč tudi...