Igre za družinske popoldneve

Otroka s splavom ob vodi
Prva igrača so naši prsti. Vedno so pri roki, nihče nam jih ne jemlje, ne padejo na tla ali kako drugače izginejo iz vidnega polja. Z njimi dosežemo zanimive stvari, ki ponujajo svojo mehko, toplo, hrapavo, nazobčano, hladno površino za dotik. Prsti tipajo, obračajo in prijemajo. Z njimi čutimo oblike, robove, površino, prostornost – še preden se teh pojmov sploh zavedamo. S prsti lahko povzročimo, da se stvari začnejo premikati, cingljati in piskati, se odmikati, kotaliti in spet približevati. Z njimi lahko kaj primemo, si pridržimo pred očmi, nesemo v usta ali vržemo proč, pa obračamo, gnetemo. Z njimi spoznavamo sebe in nam najbljižje osebe, jih stistakmo, ščipljemo, trepljamo, božamo. Tako se brez besed pogovarjamo. S pomočjo prstov se igramo in raziskujemo naše okolje že od rojstva.

Stopnje igre (povzeto po Singer: Toys, play and child development, Cambridge 1994)

1. stopnja

  0 - 2 leti
POSNEMANJE

 1. Refleksno odzivanje
 2. Ponavljanje zvokov, gibov
 3. Začetki imitacije simbolov

VAJA OBVLADOVANJE

 1. Senzorne igre
 2. Ritualne igre
 3. Pretvarjanke
2. stopnja
2- 5 let
SIMBOLIČNE IGRE

 1. Igre, ki izkrivljajo realnost
 2. Predstavljanje manjkajočih objektov
 3. Paralelne igre
 4. Nadomestne igre
3. stopnja
7 let –
IGRE S PRAVILI

 1. Institucionalne (tradicionalne)
 2. Igre na igralnih ploščah

Igra z različnimi materiali in v bogato opremljenih (s spodbudami, enostavnimi materiali) okoljih otrokom nudi:

 1. Priložnosti za identifikacijo, prepoznavanje in pridobivanje razumevanja sestave materialov in zakonitosti v naravi, npr. funkcijo in lastnosti znanih in neznanih predmetov. Prepoznavanje in raziskovanje vključuje vizualni, avditivni, okušalni, vonjalni, kinestetični čut.
 2. Odkrivanje in raziskovanje enakih in neenakih, podobnih in različnih elementov. Ob igri otrok spoznava značilnosti, vzpostavi se naravno primerjanje, razvrščanje in klasifikacija preučevanih predmetov.
 3. Možnosti za diskusije v skupini vrstnikov – o rečeh, ki jih proučujejo ter tudi o lastnem raziskovanju in učenju, o sodelovanju z drugimi, vzpostavi se medsebojno vrstniško učenje.
 4. Uporabo in opisovanje reči na različne načine. Preizkušanje različnih idej.
 5. Predstavljanje stvari v različnih oblikah in vsebinah ter opazovanje in napovedovanje transformacij in sprememb.
 6. Sestavljanje in razstavljanje na dele, celoto.
 7. Razvrščanje in ponovno urejanje materialov v dan prostor, v nove podskupine, raziskovanje reda, zaporednosti.
 8. Učenje o svojih lastnih zmogljivostih, o tem, kar ti je všeč ter česa ne maraš.
 9. Učenje o tem, kako ravnaš v frustrirajočih situacijah, ko reči ne gredo tako kot so bile predvidene. Učenje preprostih odnosov vzrok -posledica.
 10. Učenje potrpežljivosti – spoznaš, da potrebuješ določen čas, da dosežeš cilj ali dokončaš zaželeno nalogo.

(Povzeto po Moyles: Just Playing?. The Role and Status of Play in Early Childhood Education. Open University Press. 1996)

Pripravila mag. Ana Porenta

Morda ti bo všeč tudi...