Program šole za ustvarjalno starševstvo

Šola za ustvarjalno starševstvo vrtec Ribnica Skozi praktične dejavnosti, izdelke otrok, predvajanje fotografij z različnih delavnic in projektov ter z namigi za uspešne vzgojne trike in dejavnosti, ki ne zahtevajo velikih in dragih priprav, boste v Šoli za ustvarjalno starševstvo spoznali področje ustvarjalnosti in razvijanja različnih nadarjenosti otrok. Vsa predavanja in delavnice so bile že izvedene v letih 2002 – 2006, naj omenimo nekaj lokacij: v vrtcih Kolezija, Murgle in Najdihojca v Ljubljani, na Združenju staršev in otrok SEZAM, v Mestnem društvu gluhih v Ljubljani, v Celici na Metelkovi, v Mengšu ter v letih 2005 in 2006 tudi s podporo Ministrstva za delo in družino v Ribnici, Velikih Laščah, Vidmu in Sodražici.

O 8 urnem programu

Dan z daljnogledomProgram običajno vsebuje štiri srečanja. Eno srečanje poteka dve uri. V uvodu sledimo kratkemu predavanju na naslovno temo, v katerem je predavateljica združila in povzela najsodobnejše ugotovitve s področja učenja, igre in ustvarjalnosti na določeno temo. Predavanje je podprto tudi z bogato zbirko fotografij, ki jih je posnela avtorica pri delu z otroki. Sledijo različne zanimive dejavnosti (preizkušanje idej za ustvarjalne zaposlitve, pogovor o kritičnih mestih vzgajanja, primeri iz življenja). Ob koncu je čas namenjen evalvaciji – pogovoru o doseganju pričakovanj, o načrtu za nadaljnje delo. Vsi udeleženci dobijo tudi gradivo s priporočenim seznamom literature, s pomočjo katerega lahko svoja znanja še obogatijo. Udeleženci so na srečanjih aktivni, po želji lahko predstavijo svoje izkušnje, pereča vprašanja, razmišljanja. Tudi kasneje smo pri ZRU dosegljivi preko elektronske pošte za vprašanja, ki se odprejo pri preizkušanju spoznanj. Ob koncu srečanj udeleženci prejmejo tudi lična potrdila, da so obiskovali 8 urni program Šole za ustvarjalno starševstvo.

Teme predavanj z delavnicami

Dan in Gaja z lapuhovimi listi

1. Nadarjeni in/ali ustvarjalni otroci

Skoraj vsi otroci so nadarjeni za znanost in umetnost. Nadarjenost bomo obravnavali kot potencial, lastnost, ki jo ima otrok, ustvarjalnost pa kot dejavnost, skozi katero se ta nadarjenost izkazuje. Kako lahko otroku nudimo dovolj spodbud, motivacije, opremljenosti z izzivi in psihološke varnosti, da se bo razvila?

Preberite več o nadarjenih in ustvarjalnih otrocih

2. Razvijanje ustvarjalnega mišljenja pri otrocih

Otroci imajo veliko bolj prožne miselne povezave med levo in desno možgansko hemisfero, njihovi miselni procesi so manj “zafiksirani”, ker mišljenje še ni tako rutinsko kot pri odraslih. Zabavne in uporabne igre ter dejavnosti, s katerimi razvijamo divergentno mišljenje. Kaj sproža in kaj preprečuje ustvarjalnost?

3.Igra in domišljija

Otroci prek igre podoživljajo celovitost sveta, ga raziskujejo in se z njim miselno poigravajo. V igri lahko ponavljajo ali raziskujejo različne načine in poti, ki vodijo do istega cilja. Spoznali bomo razvoj stopenj igre, v katerih otroci uživajo v določeni starosti (simbolične igre, domišljijski svetovi, socialne igre, igre s pravili …).


4. Igra in zgodnje učenje – primerjava z raziskovalnim delom

Igra je najboljša učiteljica že od vsega začetka. Pri igri otrok lahko vztraja, ker ga ta dejavnost privlači, nudi mu možnosti za raziskovanje, urjenje, preizkušanje, postavljanje hipotez in eksperimentiranje, kar je značilno za raziskovalno delo. Kako lahko nadgradimo spoznanja iz igre, da bodo temelj za „akademsko“ znanje?

5. Igra in samozavest, odgovornost ter notranja disciplina

Otrok v igri lahko popravlja napake, se vrača na mesta, ki bi jih rad še enkrat prehodil na drug način. S tem pridobiva pomembne socialne in asertivne sposobnosti, ki mu pomagajo pri uspešni komunikaciji z drugimi (fleksibilnost, toleranca) in pri poznavanju samega sebe, svojih zmožnosti in osebnih meja.

6. Naravno učenje, odkrivanje znanja – čudenje in preizkušanje

Otroci so po naravi vedoželjni, pogosto se že kmalu pokažejo določen interesi za področja (npr. konstruktorstvo, gibanje, glasba), to jim omogoča hitro napredovanje in skokovit razvoj. Če se nam zdi, da otrok za nekatera področja ne kaže nobenega zanimanja, pa bi ga radi prebudili, bomo izvedeli za nekaj uporabnih napotkov.

7. Rajalne igre in obredi – varno naročje

Pri opazovanju in preučevanju igre imajo pomembno mesto igre, pri katerih gre za druženje svetov – predvsem sveta odraslih in sveta otrok. Gre za igre, ki se običajno prenašajo prek izročila, dotika, varnega naročja. Take igre omogočajo občutek pripadnosti, varnosti, so izjemnega pomena za to, da se otrok (in odrasli) umiri.

8. Multimedijske igre – iskanje ravnovesja

Na multimedijske igre bomo pogledali kot na stimulacijo za učenje, urjenje različnih spretnosti na različne načine, ponavljanje skozi igro. Pod drobnogled bomo vzeli tudi negativne vidike multimedijskih iger in drugih dostopnih gradiv, se pogovarjali o nasilju v teh medijih ter možnostih za „zdravo“ uporabo tega medija.

9. Kako ostati soigralec in ne vodja igre? – dejavno vključevanje odraslih v igro otrok

Nekateri odrasli se znajo preprosto igrati ob otrocih, si vzeti čas za igro in s tem otroku pokazati, da je to „cenjena“ dejavnost. Če smo nevsiljivi in obvladamo nekaj prijemov (kdaj se vmešati v igro, kdaj ne …) lahko pridobivanje znanja in spretnosti “naravno” vključimo v igro otrok.

10. Zgodbe in lutke na obzorju ustvarjalnosti

Zgodbe in lutke so neposreden stik s svetom ustvarjalnosti. Ko jih oživimo, z njimi preskakujemo v vse mogoče svetove, spoznavamo preteklost, prihodnost, sedanjost, prepletamo resnico z izmišljijo, bogatimo svoj notranji svet. Razvijamo smisel za red in zaporednost v zgodbi, komunikaciji, v življenju.

11. in 12. Igre za družinske popoldneve in večere – igralno popoldne


Igralno popoldne se lahko organizra posebej za otroke (kot dan dejavnosti v vrtcu ali šoli), v sklopu Šole za ustvarjalno starševstvo pa pričakujemo udeležbo otrok skupaj s starši.)

Preizkusili bomo različne igre, ki ne zahtevajo veliko pripomočkov ali posebnih igralnih plošč, a so dragocene, ker se skozi njih družimo, komuniciramo, vživljamo drug v drugega, se poslušamo, si pripovedujemo, se razgibamo, se spoznavamo in nasmejimo. Nekaj iz zakladnice iger, ki so navdušile starše in otroke ter vzgojitelje: Zrcala, Kipi, Začarani gozd, Skupinsko risanje, Prstne igre, Izštevanke, Na čarobni preprogi, Knjiga velikanka, Družinski časopis. Za izvedbo delavnic je pravšnji večji prostor (npr. telovadnica, igrišče, avla).

Preberite več o igrah za druzinske popoldneve.

Morda ti bo všeč tudi...