Krog družinskega življenja

Silhuete družine
KROG DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA je nov cikel srečanj, ki so namenjena staršem otrok od rojstva do odraslosti in so za starše brezplačna.

Program pripravljata dr. Darinka Grmek Štrukelj, poznavalka družinske psihologije, specialistka splošne medicine in mag. Ana Porenta, pedagoginja in raziskovalka ustvarjalnosti. V pogovorih, ki bodo prepleteni z različnimi dejavnostimi, se bomo dotaknili različnih področij družinskega življenja, kot so: partnerski odnosi (spoštovanje, podpora), odnos otrok in staršev (postavljanje zdravih meja, trma, razvoj samopodobe), odnosi med sorojenci (sodelovalnost, tekmovalnost), mladostniki (odraščanje, pasti, odhod od doma).

S skupnimi močmi bomo skušali orisati družino sedanjosti, se pogovoriti o problematiki, ki jo srečujemo ter iskati konstruktivne rešitve za lažje in ustvarjalnejše življenje znotraj družine. Dobri medčloveški odnosi v družini se odražajo tudi zunaj nje – v kvaliteti posameznikovega življenja v družbi, tako otroka kot odraslega.

Teme posameznih srečanj:

  • DRUŽINA KOT ORGANIZEM
  • PARTNERSKI ODNOS
  • OTROK IN STARŠI
  • SOROJENCI IN ODNOS MED NJIMI
  • MLADOSTNIK V DRUŽINI
  • ODRASLOST – ODHOD OD DOMA

Morda ti bo všeč tudi...