Seznam priporočene literature

O nadarjenosti in ustvarjalnosti

 • *Armstrong, T. (1999). Prebudite genija v svojem otroku. Tržič: Učila.
 • * Clark, B.(1992). Growing up Gifted. Macmillan Publishing Company Ontario.
 • Cropley, A.J. (1992). More Ways Than One: Fostering Creativity. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.
 • *Cvetkoviæ – Lay, J. (1995). Ja hoæu I mogu više. Priručnik za odgoj darovite djece od 3 do 8 godina. Zagreb: Alinea.
 • Čudina – Obradovič, M. (1990). Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Školska knjiga Zagreb.
 • De Bóo, M. (1999). Enquiring Children, Challenging Teaching. Buckinham, Philadelphia: Open Univesity Press.
 • *Enion, D. (2002). Ustvarjalen otrok – prepoznajte in spodbudite naravno nadarjenost vašega otroka. Tržič: Učila.
 • * Ferbežer, I. (1990). Starši odkrivajo nadarjene predšolske otroke. V: Zbornik referatov. Maribor: Pedagoška fakulteta.
 • *Galbraith, J. (1992). Vodič za nadarjene. Ljubljana: DZS.
 • Gardner, H. (1995). Razsežnosti uma (Teorija o več inteligencah). Ljubljana: Tangram.
 • *Jaušovec, N. (1987). Spodbujanje otrokove ustvarjalnosti. Ljubljana: DZS.
 • Jaušovec, N. (1993). Naučiti se misliti. Nova Gorica: Educa.
 • Jelenc, Z., Svetina, J.(1975). Zelo bister učenec. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Jurman, B. (2004). Inteligentnost, ustvarjalnost, nadarjenost. Ljubljana: Center za psihodiagnostnična sredstva.
 • Kobal, E. (1898). Raziskovanje je odkrivanje novega znanja. Ljubljana: DZS.
 • Magajna, L., Marentič Požarnik, B., Peklaj, C. (1995). Izziv raznolikosti. Nova Gorica: Educa.
 • Milgram, R.M. (1991). Counseling Gifted and Talented Children and Youth: Who, Where, What, and How?. V: Counseling Gifted and Talented Children. A Guide for Teachers, Counselors, and Parents. (ur. Milgram, R.M.). Ablex Publishing Corporation. Norwood, NJ.
 • * Nagel, W. (1987). Odkrivanje in spodbujanje nadarjenih otrok. Svetovalec za starše in učitelje. Ljubljana: DZS.
 • Pečjak, V. (1987). Misliti, živeti, delati ustvarjalno. Ljubljana: DZS.

Zborniki prispevkov različnih avtorjev

 • Nadarjeni, šola, šolsko svetovalno delo (1998). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Nadarjeni: problematika, stanje in razvojne možnosti (1994). Novo mesto: Pedagoška obzorja.
 • Nadarjen učenec v vzgojno – izobraževalnem procesu. (1987). Maribor: Pedagoška fakulteta


   OPOMBA: Z * so označena tista gradiva, ki se v veliko večji meri dotikajo starševske vloge pri razvoju otrokovih nadarjenosti skozi ustvarjalnost kot ostala.

Morda ti bo všeč tudi...